Chinese Rare Books

Nen xiang an can gao: 嫩想盦殘稿: [Fu] Hong zhu ci: [附] 紅燭詞

Creator/Contributor:
Yan, Heng, 1826?-1854?, creator
嚴蘅, 1826?-1854?
Creation Date:
[1921]
1921
Place Of Origin:
China
Shanghai
上海 :
Publisher:
Ju zhen fang Song yin shu ju
聚珍倣宋印書局,
Extent:
7 leaves ; 27 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Ce pai ji: "Shang zhang yun tan zhi sui [1920] Jiashan Zhang shi [Zulian ... yin".
Preface by Zhang Zulian dated : xin you [1921]
Qian yin xian zhuang fang Song ben.
On double leaves, oriental style, in case.
With: Shi wu fu tang bi ji / Chen Yuanlu.
册牌記: "上章涒歎之歲[1920]嘉善張氏[祖廉] ... 印".
Preface by 張祖廉 dated: 辛酉[1921].
鉛印線裝倣宋本.
With: 十五福堂筆記 / 陳元祿.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard College Library Digital Imaging Group, 2004. McGill-Harvard-Yenching Library Ming-Qing women's writings digitization project. Electronic reproduction from microfilm master negative produced by Harvard College Library Imaging Services.
Microfilm. Cambridge, Mass. : Harvard College Library Imaging Services, 2004. 1 microfilm reel ; 35 mm.
Attribution:
Yan Heng [zhu].
嚴蘅[著].
Series:
Juan jing lou cong ke
McGill-Harvard-Yenching Library Ming-Qing Women's Writings Digitization Project
McGill-Harvard-Yenching Library Ming-Qing Women's Writings Digitization Project. 00013
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Master Microforms, Harvard University
Record ID:
990071643060203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990071643060203941/catalog