Chinese Rare Books

Shang shu: 尚書: 1 juan: 1卷

Creation Date:
Ming Jiajing, between 1522 and 1566]
明嘉靖, between 1522 and 1566]
Place Of Origin:
China
[China
[China,
Extent:
2 v.
Language:
Chinese
Subjects:
Shu jing
書經
Notes:
20 hang 27 zi, zuo you shuang bian, xian hei kou, shuang yu wei, shu kou shang fang ke zi shu, shu kou xia you ke gong, you you heng lan, zhu yin yu nei, kuang gao 15.4 x 9.9 gong fen.
Blockprint.
On double leaves, East Asian binding.
20行27字, 左右雙邊, 綫黑口, 雙魚尾, 書口上方刻字數, 書口下有刻工, 又有横欄, 注音扵內, 框高 15.4 x 9.9公分.
Series:
Wu jing ; 3-4
National Library of China -- Harvard-Yenching Library Chinese rare book digitization project
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990077519750203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990077519750203941/catalog