Chinese Rare Books

Fa wei li yan tong shu da quan: Qu bi jian: Li he lan: Lian zhu li: Jin fu jing: Shen hui li: Xuan ze ji: Da Ming li: Bai ming li: Yu li ji: 發微曆眼通書大全: 趨避檢: 曆合覽: 連珠曆: 金符經: 神會曆: 選擇記: 大明曆: 拜命曆: 玉厘記: 9 zhong, 12 juan: 九種, 十二卷

Creator/Contributor:
Hu, Wenhuan, zeng,, shi.
Wen hui tang
胡文煥, 增,, 釋.
文會堂
Creation Date:
Ming Wanli [i.e. between 1573 and 1620]
明萬曆 [i.e. between 1573 and 1620]
Place Of Origin:
China
[China]
[China] :
Publisher:
Hu Wenhuan Wen hui tang
胡文煥文會堂,
Extent:
5 v.
Language:
Chinese
Contents:
9 zhong wei: Qu bi jian -- Li he lan -- Lian zhu li -- Jin fu jing -- Shen hui li -- Xuan ze ji -- Da Ming li -- Bai ming li -- Yu li ji.
九種為: 趨避檢 -- 曆合覽 -- 連珠曆 -- 金符經 -- 神會曆 -- 選擇記 -- 大明曆 -- 拜命曆 -- 玉厘記.
Subjects:
Five elements
Divination
Notes:
<>
Double leaves, oriental style, in case.
Seals: "Zhi zhi tang", "Song chou zhu ban".
明萬曆胡文煥文會堂刋《格致叢書》本.
十行二十字, 左右雙邊, 白口, 雙魚尾, 框高 19.7 x 13.4.
Seals: "知止堂", "松儔竹伴".
Attribution:
Hu Wenhuan zeng shi.
胡文煥增釋.
Series:
Ge zhi cong shu
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Philosophy
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990078803670203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990078803670203941/catalog