Chinese Rare Books

Fenghou Wo qi jing: Wo qi jing: Wo qi jing xu tu: Xu tu: Ba zhen zong shu: 風后握奇經: 握奇經: 握奇經續圖: 續圖: 八陣總述: 1 juan, fu Wo qi jing xu tu : 1 juan, Ba zhen zong shu : 1 juan: : 一卷, 附握奇經續圖 : 一卷, 八陣總述 : 一卷

Creator/Contributor:
Gongsun, Hong, jie.
Ma, Long.
Ji gu ge, kan.
公孫弘, 解.
馬隆.
汲古閣, 刋.
Creation Date:
Ming Chongzhen [i.e. between 1628 and 1644]
明崇禎 [i.e. between 1628 and 1644]
Place Of Origin:
China
[China]
[China] :
Publisher:
Mao shi Ji gu ge
毛氏汲古閣,
Extent:
1 v.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
<>
Blockprint.
Double leaves, oriental style, in case.
續圖 -- 八陣總述 / 馬隆述.
Attribution:
Gongsun Hong jie.
公孫弘解.
Series:
Jin dai mi shu shi wu ji. 19
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Collectanea
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990079088100203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990079088100203941/catalog