Chinese Rare Books

Yi zheng tang juan Chen Meigong jia cang hui mi ji si shi er zhong: Chen Meigong jia cang hui mi ji si shi er zhong: 亦政堂鐫陳眉公家藏彙秘籍四十二種: 陳眉公家藏彙秘籍四十二種: 86 juan: 八十六卷

Creator/Contributor:
Chen, Jiru, 1558-1639, ji.
Shang bai zhai, ke.
陳繼儒, 1558-1639, 輯.
尚白齋, 刻.
Creation Date:
Ming [between 1465 and 1620]
明 [between 1465 and 1620]
Place Of Origin:
China
[China]
[China] :
Publisher:
Shen shi Shang bai zhai
沈氏尚白齋,
Extent:
18 v.
Language:
Chinese
Notes:
Blockprint.
<>
Seal: "Fang Gonghui yin".
八行十八字, 四周單邊, 白口, 無魚尾或單魚尾不等, 框高19.7 x 12.8.
Seal: "方功惠印".
Attribution:
Chen Jiru ji.
陳繼儒輯.
Series:
Bao yan tang mi ji
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Collectanea
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990079181090203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990079181090203941/catalog