Chinese Rare Books

(Chong ke) Zuofei'an ri zuan: Zuofei'an ri zuan: (重刻)昨非庵日纂: 昨非庵日纂: 18 juan: 十八卷

Creator/Contributor:
Zheng, Xuan, jin shi 1631, creator
Ban xi xuan, cang ban.
鄭瑄, jin shi 1631
半息軒, 藏版.
Creation Date:
Qing Kangxi gui chou [12 nian, 1673]
1673
清康熙癸丑 [12年, 1673]
Place Of Origin:
China
[China
[China :
Publisher:
s.n.]
s.n.],
Extent:
4 v.
Language:
Chinese
Notes:
Double leaves, oriental style, in case.
Blockprint.
<>
九行, 二〇字.
白門黃氏半息軒藏版.
Attribution:
Zheng Xuan zhuan.
鄭瑄撰.
Series:
Jing fei he ke ; 3-6
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Philosophy
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990080823200203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990080823200203941/catalog