Chinese Rare Books

Haisou shi ji: 海叟詩集: si juan: 四卷

Creator/Contributor:
Yuan, Kai, active 1370, creator
Cao, Bingzeng, chong ji.
Liu, Wenbin, ke gong.
Cheng shu shi, ke.
袁凱, active 1370
曹炳曾, 重輯.
劉文彬, 刻工.
城書室, 刻.
Creation Date:
Kangxi ren yin [1722]
1722
康熙壬寅 [1722]
Place Of Origin:
China
Shanghai
上海 :
Publisher:
Cao Bingzeng Cheng shu shi
曹炳曾城書室,
Extent:
2 v. ; 27 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Fu "Haisou ji wai shi," "Haisou shi ji fu lu."
Kangxi ren yin [1722] Yao Hongxu "Chong kan Haisou shi ji xu" ti ke shu shi.
Shu wei juan "Kangxi zai ren yin chun ri Jingyi Liu Wenbin kai diao."
Kuang 16.7 x 12.7 cm., 9 hang 19 zi, bai kou, dan hei yu wei, zuo youshuang bian, ban xin zhong juan shu ming ji juan ci, xia juan ye ci, "Cheng shu shi."
Blockprint.
Double leaves, oriental style, in case.
Seal: "Gu lou Qiu shi kao cang shu hua tu ji zhi yin".
附《海叟集外詩》, 《海叟詩集附錄》.
康熙壬寅[1722]姚弘緖《重刋海叟詩集序》提刻書事.
書尾鐫"康熙再壬寅春日旌邑劉文彬開雕".
框16.7 x 12.6 cm., 9行19字, 白口, 單黑魚尾, 左右雙邊, 版心中鐫書名及卷次, 下鐫葉次, "城書室".
Seal: "古婁仇氏攷藏書画圖籍之印".
Microfilm. 1 microfilm reel : positive ; 35 mm.
Microfilm. Cambridge, Mass. : Harvard College Library Imaging Services, 2007. 1 microfilm reel ; 35 mm.
Attribution:
Yuan Kai zhu ; Cao Bingzeng chong ji.
袁凱著 ; 曹炳曾重輯.
Series:
Harvard Yenching Library - National Taiwan University Library preservation microfilm project ; 00093
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Collected Works
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Master Microforms, Harvard University
Record ID:
990080943450203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990080943450203941/catalog