Chinese Rare Books

Xi xue qi meng shi liu zhong: 西學啓蒙十六種

Creator/Contributor:
Edkins, Joseph, 1823-1905
Creation Date:
Guangxu 24 [1898]
1898
光緖24 [1898]
Place Of Origin:
China
Shanghai
上海 :
Publisher:
Tu shu ji cheng yin shu ju
圖書集成印書局,
Extent:
16 v. (double leaves) in 2 cases : ill., maps ; 20 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Contents:
1. Xi xue lue shu 10 juan -- 2. Ge zhi zong xue qi meng 3 juan -- 3. Di zhi qi meng 4 juan -- 4. Di li zhi xue qi meng 7 juan -- 5. Di xue qi meng 8 juan -- 6. Ge zhi zhi xue qi meng 1 juan -- 7. Shen li qi meng 1 juan -- 8. Dong wu xue qi meng 8 juan -- 9. Hua xue qi meng 1 juan -- 10 Zhi wu xue qi meng 1 juan --11. Tian wen qi meng 7 juan -- 12. Fu guo yang min ce 1 juan -- 13. bian xue qi meng 1 juan -- 14. Xi la zhi lue 7 juan -- 15. Luoma zhi lue 13 juan -- 16. Ouzhou shi lue 13 juan.
1. 西学略述10卷 -- 2. 格致總学啓蒙3卷 -- 3. 地志啓蒙4卷 -- 4. 地理質學啓蒙7卷 -- 5. 地學啓蒙8卷 -- 6. 格致質学啓蒙1卷 -- 7. 身理啓蒙1卷 -- 8. 動物学啓蒙8卷 -- 9. 化学啓蒙1卷 -- 10. 植物学啓蒙1卷 -- 11. 天文啓蒙7卷 -- 12. 富國養民策1卷 -- 13. 辨学啓蒙1卷 -- 14. 希臘志略7卷 -- 15. 羅馬志略13卷 -- 16. 歐洲史略13卷.
Subjects:
Science
Europe--History
Notes:
You Li Hongzhang xu Zeng Jize xu Aiyuese guangxu yi you [1885] xu ji chong yin Xi xue qi meng xu.
有李鴻章序・曾紀澤序・艾約瑟光緖乙酉[1885]敘及重印西學啓蒙序.
Microfilm. 1 microfilm reel : negative ; 35 mm
Microfiche.
Microfilm. 1 microfilm reel : positive ; 35 mm.
Attribution:
[Aijinsi yi].
[艾金斯譯].
Series:
Harvard-Yenching Library Christianity Collection Digitization Project
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990081664360203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990081664360203941/catalog