Chinese Rare Books

Jie du hui bian ; 戒賭彙編 ; yi juan ; 一卷

Creator/Contributor:
Wei shi shan fang
薇石山房
Creation Date:
淸末, between 1821 and 1911]
Qing mo, between 1821 and 1911]
Place Of Origin:
China
[China
[China :
Publisher:
Wei shi shan fang
薇石山房.,
Edition:
Chao ben.鈔本.
Extent:
1 v. ; 24 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Subjects:
Gambling--Quotations, maxims, etc
Notes:
Er Qi collection, in rare books room.
8 hang 20 zi, xiao zi shuang hang tong, ban xin zhong ti shu ming ji pian ming.
Shu ming ju mu lu ye.
8行20字, 小字雙行同, 版心中題書名及篇名.
書名據目錄頁.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2017. (Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Er Qi Collection). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: 5787 5622.
Microfilm. 1 microfilm reel : positive ; 35 mm.
Microfilm. 1 microfilm reel : negative ; 35 mm.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Er Qi Collection
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990086102380203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990086102380203941/catalog