Chinese Rare Books

Hui tu Peng gong an: Hui tu Peng gong an quan zhuan: 繪圖彭公案: 繪圖彭公案全傳: 100 hui: 100 回

Creator/Contributor:
Tanmengdaoren., creator
Shanghai shu ju
貪夢道人.
上海書局
Creation Date:
Guangxu 19 nian [1893]
1893
光緖19年 [1893].
Place Of Origin:
China (Republic : 1949- )
Shanghai
上海 :
Publisher:
Shanghai shu ju
上海書局,
Edition:
Shi yin ben.石印本.
Extent:
6 v. : ill. ; 17 cm.
Language:
Chinese
Genre:
Fiction
Digital Format:
Books and documents
Subjects:
Peng, Peng--Fiction
Detective and mystery stories, chinese
彭鵬--Fiction
Notes:
Hanan collection, in rare books room.
Pai ji : Guangxu shi you jiu nian [1893] zhong qiu zhi yue Shanghai shu ju shi yin.
Gift of Prof. Patrick Hanan.
牌記: 光緖十有九年[1893]仲秋之月上海書局石印.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2014. (Harvard-Yenching Library Prof. Patrick Hanan's Personal Collection Digitization Project). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: 5762.94243b.
Attribution:
Tanmengdaoren zhu.
貪夢道人著.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project- Prof. Patric Hanan's Personal Collection
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990093241150203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990093241150203941/catalog