Chinese Rare Books

Yu zhuo lian hua: Qi qing xiao shuo Yu zhuo lian hua: 雨濯蓮花: 奇情小說雨濯蓮花: 32 zhang: 32章

Creator/Contributor:
Xian'ou., creator
Jiang, Zhuchao.
Min quan chu ban bu
Zhongguo tu shu gong si
閑鷗.
蔣箸超.
民權出版部
中國圖書公司
Creation Date:
Minguo wu nian [1916]
1916
民國五年[1916].
Place Of Origin:
China
Shanghai
上海 :
Publisher:
Min quan chu ban bu
Zhongguo tu shu gong si
民權出版部 :
Edition:
Chu ban qian yin.初版鉛印.
Extent:
1 v. ; 23 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Hanan collection, in rare books room.
Gift of Prof. Patrick Hanan.
Ban quan ye ti : Zhonghua Minguo wu nian [1916] jiu yue yi ri chu ban.
版權頁題: 中華民國五年[1916]九月一日初版.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2014. (Harvard-Yenching Library Prof. Patrick Hanan's Personal Collection Digitization Project). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: 5769 7272.
Attribution:
Xian'ou zhu ; Jiang Zhuchao ping jiao.
閑鷗著; 蔣箸超評校.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project- Prof. Patric Hanan's Personal Collection
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990093244250203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990093244250203941/catalog