Chinese Rare Books

Yong qing sheng ping qian zhuan ; Yong qing sheng ping quan zhuan ; (Li shi chang pian shuo bu) Yong qing sheng ping ; (Xin shi biao dian) Yong qing sheng ping qian zhuan ; (Xin shi biao dian) Yong qing sheng ping hou zhuan ; Yong qing sheng ping ; 永慶昇平前傳 ; 永慶升平全傳 ; (歷史長篇說部)永慶昇平 ; (新式標點)永慶昇平前傳 ; (新式標點)永慶昇平後傳 ; 永慶升平 ; 97 hui. Yong qing sheng ping hou zhuan : 100 hui ; 97回. 永慶昇平後傳 : 100回

Creator/Contributor:
Jiang, Zhenming, active 19th century, creator
Guo, Guangrui.
Cai, Chizheng.
Da da tu shu gong ying she
姜振名, active 19th century
郭廣瑞.
蔡持正.
大達圖書供應社
Creation Date:
1934
民國23年[1934].
Place Of Origin:
China
Shanghai
上海 :
Publisher:
Da da tu shu gong ying she
Minguo 23 nian [1934].
大達圖書供應社,
Edition:
Qian yin chu ban ben.鉛印初版本.
Extent:
2 v. (324; 352 p.) ; 19 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Hanan collection, in rare books room.
Gift of Prof. Patrick Hanan.
Ban quan ye ti : [Minguo] er san nian [1934] wu yue chu ban.
版權頁題 : [民國]二三年[1934]五月初版.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2014. (Harvard-Yenching Library Prof. Patrick Hanan's Personal Collection Digitization Project). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: 5765 0201b.
Attribution:
[Guo Guangrui bian zhu] ; Cai Chizheng biao dian.
[郭廣瑞編著] ; 蔡持正標點.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project- Prof. Patric Hanan's Personal Collection
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990093648560203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990093648560203941/catalog