Chinese Rare Books

Ping Shan Leng Yan ; (Di si cai zi shu) Ping Shan Leng Yan ; (Xin shi biao dian) Ping Shan Leng Yan ; 平山冷燕 ; (第四才子書)平山冷燕 ; (新式標點)平山冷燕 ; 20 hui ; 20 回

Creator/Contributor:
Di'anshanren, active 17th century, creator
Wang, Zuzhen.
Zhu, Lianhua.
Da da tu shu gong ying she
荻岸山人, active 17th century
王祖箴.
朱聯華.
大達圖書供應社
Creation Date:
Minguo 25 nian [1936]
1936
民國25年[1936].
Place Of Origin:
China
Shanghai
上海 :
Publisher:
Da da tu shu gong ying she
大達圖書供應社,
Edition:
Qian yin zai ban ben.鉛印再版本.
Extent:
1 v. ; 19 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Hanan collection, in rare books room.
Gift of Prof. Patrick Hanan.
Ban quan ye ti : Zhonghua Minguo er shi wu nian [1936] yi yue zai ban.
版權頁題: 中華民國二十五年[1936]一月再版.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2014. (Harvard-Yenching Library Prof. Patrick Hanan's Personal Collection Digitization Project). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: 5765 1234e.
Attribution:
[Di'anshanren zhu] ; Wang Zuzhen biao dian ; Zhu Lianhua jiao yue.
[荻岸山人著] ; 王祖箴標點; 朱聯華校閱.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project- Prof. Patric Hanan's Personal Collection
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990093698960203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990093698960203941/catalog