Chinese Rare Books

Ci lun ; Tian ci tu pu ; 詞論 ; 填詞圖譜 ; yi juan. Tian ci tu pu : yi juan ; 一卷. 填詞圖譜 : 一卷

Creator/Contributor:
Lai, Yibin., creator
Zha, Jichao.
賴以邠.
查繼超.
Creation Date:
清, between 1796 and 1911]
Qing, between 1796 and 1911]
Place Of Origin:
China
[China
[China :
Publisher:
s.n.
s.n.,
Edition:
Lan ge chao ben.藍格鈔本.
Extent:
1 v. ; 17 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Er Qi collection, in rare books room.
11 hang 20 zi, xiao zi shuang hang tong, si zhou shuang lan bai kou wu yu wei, kuang 13.1 x 9.9 gong fen.
11 行 20 字, 小字雙行同, 四周雙欄白口無魚尾, 框 13.1 x 9.9 公分.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2017. (Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Er Qi Collection). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: 5575 5828.
Attribution:
Lai Yibin zhuan; Zha Jichao ji.
賴以邠撰; 查繼超輯.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Er Qi Collection
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990101481230203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990101481230203941/catalog