Chinese Rare Books

Er jia shi xuan ; Digong ji xuan ; Sumen ji xuan ; 二家詩選 ; 迪功集選 ; 蘇門集選 ; [2 juan] ; [2卷]

Creator/Contributor:
Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
徐禎卿, 1479-1511
高叔嗣, 1502-1538
Creation Date:
Qing Kangxi, between 1695 and 1722]
淸康熙, between 1695 and 1722]
([Yongzheng i.e. between 1723 and 1735? impression])
([雍正 i.e. between 1723 and 1735? impression])
Place Of Origin:
China
[China
[China,
Extent:
1 v. ; 27 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Contents:
Digong ji xuan / Xu Zhenqing -- Sumen ji xuan / Gao Shusi.
迪功集選 / 徐禎卿 -- 蘇門集選 / 高叔嗣.
Notes:
Kuang 17.5 x 13.2 cm., 10 hang 19 zi, hei kou, zuo you shuang bian, dan hei yu wei, ban xin zhong juan shu ming ji juan ci.
框 17.5x 13.2 cm., 10行19字, 黑口, 左右雙邊, 單黑魚尾, 版心中鐫書名及卷次.
Attribution:
Wang Shizhen bian.
王士禛編.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Collectanea
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990112631880203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990112631880203941/catalog