Chinese Rare Books

Huaquan xian sheng ji xuan ; Huaquan ji ; [Shui] zu xuan shi xuan ; 華泉先生集選 ; 華泉集 ; [睡]足軒詩選 ; si juan ; [Shui] zu xuan shi xuan ; 四卷 ; [睡]足軒詩選

Creator/Contributor:
Bian, Gong, 1476-1532, creator
Wang, Shizhen, 1634-1711
邊貢, 1476-1532
王士禛, 1634-1711
Creation Date:
Qing Kangxi, between 1695 and 1722]
淸康熙, between 1695 and 1722]
([Yongzheng i.e. between 1723 and 1735? impression])
([雍正 i.e. between 1723 and 1735? impression])
Place Of Origin:
China
[China
[China,
Extent:
1 v. ; 27 cm.
Language:
Chinese
Digital Format:
Books and documents
Notes:
Kuang 17.8 x 13.2 cm., 10 hang 19 zi, hei kou, zuo you shuang bian, shuang hei yu wei, ban xin zhong juan shu ming ji juan ci.
框 17.8x 13.2 cm., 10行19字, 黑口, 左右雙邊, 雙黑魚尾, 版心中鐫書名及卷次.
Electronic reproduction. Cambridge, Mass. : Harvard Library Preservation, 2016. (Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Collectanea). Copy digitized: Harvard-Yenching Library: T 9117 1143c (88).
Attribution:
Bian Gong zhu ; Wang Shizhen xuan.
邊貢著 ; 王士禛選.
Series:
Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Collectanea
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
Record ID:
990112632110203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990112632110203941/catalog