Chinese Rubbings Collection

Cliff inscription commemorating Chu Jun opening a plank road ; Shimen shi san pin ; Shi men ; Kai tong bao xie dao ke shi ; Chu jun kai tong bao xie dao ; Kai tong bao xie dao mo ya ; Chu Jun ge dao bei ; A=right of image

Creation Date:
Qing dynasty?
Description:
Rubbing of cliff inscription commemorating Chu Jun opening a plank road along the face of Bao valley cliffs in Baochung (present Mian Xian in southwest Shaanxi Province, China).
Extent:
122 x 238 cm.
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Shimen (Shaanxi Sheng, China), Mian County, Shaanxi Province, China
inscriptions
cliffs
public works
roads
Culture:
Chinese
Style Period:
Eastern Han
Materials/Techniques:
paper
ink
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, v. 5. 1805. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 24, v. 189, p. 28-38 (Chu jun kai tong bao xie dao) (full rubbing and all sections). ; Kandai sekkoku shusei, 1994, v.1, p. 13-15; v. 2, pl. 16, p. 20-21 (Kai tong bao xie dao mo ya). ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 1, p. 25 (Chu jun kai bao xie dao mo ya). ; Shimen mo ya ke shi yen jiu, 1985. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 705 (Kai tong bao xie dao ke shi); p. 831 (Bao xie dao ke shi).
General note: Script style: li shu.
Historical: Stele date: 6th. yr. of Yongping, Eastern Han Dynasty (63).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork223473/urn-3:FHCL:1166850/catalog
Record ID:
W223473_urn-3:FHCL:1166850