Chinese Rubbings Collection

Monument commemorating the history of Nestorian Christians in Tang ; Nestorian tablet of Sian-fu ; Jing jiao bei ; Jing jiao liu xing Zhongguo bei ; Daqin jing jiao liu xing Zhongguo bei

Creation Date:
19th century?
Description:
Rubbing from monument commemorating the history of Nestorian Christians in Tang period China. Inscription written by Buddhist monk Jing Jin and calligraphy by Lu Xiuyan.
Extent:
176 x 88 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Xi'an bei lin, Xi'an Shi, Shaanxi Sheng, China
Christianity
nestorian church
Chinese
inscriptions
tablets
Buddhist monks
stele (archaeology)
Culture:
Chinese
Style Period:
Tang
Materials/Techniques:
paper
ink
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, 1805. v. 102, p. 1-13. (Jing jiao liu xing Zhongguo bei) ; Guan zhong jin shi ji, v. 4, p. 8. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 2, v. 19, p. 1966-1995. (full rubbing and all sections) ; Xi'an bei lin, 1963. p. 23. ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 28, p. 11. (Jing jiao liu xing Zhongguo bei) ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 186. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 35. (Jing jiao liu xing Zhongguo bei) ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 269. (Lu Xiuyan)
General note: Script style: kai shu ; also includes inscription in Syriac. ; Daqin: Chinese term for eastern Roman empire. ; Stele unearthed from Chongren Temple in Changan (current Xi'an) during Chongzhen, Ming Dynasty (1628-1644). ; C-47 through C-49 are duplicate copies.
Historical: Stele date: 7th. day of 1st. mo. of 2nd yr. of Jianzhong, Tang Dynasty (781).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork223762/urn-3:FHCL:949875/catalog
Record ID:
W223762_urn-3:FHCL:949875