Chinese Rubbings Collection

Epitaph from tombstone of General Fu Lin ; Yuezhou du du xing bu shang shu Fu Lin bei ; Fu Lin mu bei ; Fu Lin bei

Creator/Contributor:
Liu, Gongquan, 778-865, creator, calligrapher
Creation Date:
18th century?
Description:
Rubbing of epitaph from tombstone of General Fu Lin of Yuezhou. Calligraphy attributed to Liu Gongquan; text by Li Zongmin and inscribed by Shao Jianhe.
Extent:
236 x 102 cm.
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
tombstones
epitaphs
calligraphy
Culture:
Chinese
Style Period:
Tang
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, 1805. v. 113, p. 18-26. (Fu Lin bei) ; Xi'an bei lin, 1963. p. 23. ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 31, p. 40. (Fu Lin mu bei) ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 176. ; Zhongguo shu fa quan ji, 1993. v. 27 (Liu Gongquan), p. 226-227. Pl. 24. ; Shodo geijutsu, 1971- . v. 4 , pl. 126-129, p. 215-216. ; Zhongguo shu xue da ci dian, 2000, p. 602. (Fu Lin bei)
General note: Script style: Kai shu. ; Stele currently located in Fuping County, Shannxi.
Historical: Tombstone date: 3rd yr. of Kaicheng, Tang Dynasty (838).
Provenance: Based on contents and inscription format, work not done by Liu Gongquan-- Wu Hungqing in Zhongguo shu fa quan ji, v. 27.
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork259886/urn-3:FHCL:949876/catalog
Record ID:
W259886_urn-3:FHCL:949876