Chinese Rubbings Collection

Stele dedicated to Tang official Feng Su ; Li bu shang shu Feng Shu bei ; Feng Su mu bei ; Feng Su sheng dao bei ; Feng Su bei

Creator/Contributor:
Liu, Gongquan, 778-865, creator, calligrapher
Creation Date:
19th century?
Description:
Rubbing of inscription from a stele dedicated to Tang official Feng Su. Text by Wang Qi ; calligraphy by Liu Gongquan (778-865).
Extent:
219 x 64 cm.
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Xi'an bei lin, Xi'an Shi, Shaanxi Sheng, China
stele (archaeology)
calligraphy
inscriptions
Culture:
Chinese
Style Period:
Tang
Materials/Techniques:
paper
ink
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, 1805. v. 113, p. 1-14. (Feng Su bei) ; Xi'an bei lin, 1963. p. 23. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 2, v. 20, p. 2125-2132. (Feng Su sheng dao bei, full rubbing and all sections). ; Shodo geijutsu, 1971, v. 4, pl. 122-125, p. 214-215. ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 31, p. 9. (Feng Su mu bei) ; Zhongguo shu fa quan ji, 1993. v. 27 (Liu Gongquan). pl. 4, p. 37-41 ; p. 216. ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 604. (Liu Gongquan)
General note: Script style: kai shu. ; C-66 is a duplicate copy.
Historical: Stele: 5th. mo. of 2nd yr. of Kaichung, Tang Dynasty (837)
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork260072/urn-3:FHCL:921817/catalog
Record ID:
W260072_urn-3:FHCL:921817