Chinese Rubbings Collection

Stele commemorating Zheng Gu (Senior Secretary Zheng): Zheng Gu bei: Han gu lang zhong Zheng jun zhi bei: Lang zhong Zheng Gu bei

Description:
Rubbing of inscription from a stele commemorating Zheng Gu, an officier (position title: "lang zhong"-- senior secretary) of Eastern Han Dynasty.
Creation Date:
19th. century?
Extent:
130 x 71.5 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
inscriptions
stele (archaeology)
officers (administrators)
Culture:
Chinese
Style Period:
Eastern Han
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, 1805, v. 10, p. 1. ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 1, p. 113. (Zheng Gu mu bei) ; Zhongguo mei shu quan ji, Shu fa zhuan ke pian, v. 1, Shang Zhou zhi Qin Han, pl. 79, p. 126-127. (Rubbings of Zheng Gu bei dated to Ming Dynasty) ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 838. (Zheng Gu bei)
General note: Script style: in li shu. ; Stele currently in Wen Temple, Jining, Shandong. The lower right corner of the stele was discovered in 1728 (6th. yr. of Yongzheng) and the rest of the lower part was discovered in 1778 (43rd. yr. of Qianlong, Qing Dynasty.)
Historical: Stele date: 1st. yr. of Yanxi, Eastern Han (158).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork284071/urn-3:FHCL:1065271/catalog
Record ID:
W284071_urn-3:FHCL:1065271