Chinese Rubbings Collection

Huangfu Dan bei: Huangfu Dan mu bei: Sui zhu guo hong yi ming gong Huangfu fu jun bei

Creator/Contributor:
Yu, Zhining, 588-665, Chinese, creator, author
Ouyang Xun, 557-641, Chinese, creator, calligrapher
Horikoshi, Yoshihiro, Japanese, associated name, donor
Creation Date:
1912-1945
Description:
Rubbing from stele of "Huangfu Dan bei" -- the tombstone of Huangfu Dan (an official active in Tang Dynasty, 618-907). Inscription written by Yu Zhining (588-665, an official active in Tang Dynasty); calligraphy by Ouyang Xun (557-641, an official active in Tang Dynasty).
Extent:
177.5 x 88.8 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
calligraphy
inscriptions
models (representations)
stele (archaeology)
tombstones
Culture:
Chinese
Style Period:
Tang
Qing
Minguo
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Places:
Xi'an bei lin, Xi'an Shi, Shaanxi Sheng, China
Notes:
Citation/references: Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1989, v. 11, p. 117. ; Zeng bu jiao bei sui bi, 1981, p. 496-499. ; Shan ben bei tie lu, 1984, p. 98.
General note: Script style: zheng shu, tablet lost. ; Ta pian, zhe ye, tuo biao, 1 leaf, 36cm. ; 1 seal, Kuyue wen ku (Horikoshi bunko), on the front. ; For other information, please refer to HOLLIS number: 9611738
Historical: Stele date: 17th yr. of Zhenguan, Tang Dynasty (643).
Repository:
Harvard-Yenching Library, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork292376/urn-3:FHCL:4516889/catalog
Record ID:
W292376_urn-3:FHCL:4516889