Chinese Rubbings Collection

Wu Wen can bei (a): Wu Wen duan bei: Wu Wen bei: Tang Xingfu si bei: Xingfu si ban jie bei: Xingfu tie: Tang zhen jun jiang jun Wu Wen mu zhi: Zhen guo da jiang jun Wu Wen bei: Tang Daya ji Wang Youjun shu Wu jiang jun bei: Ban jie bei

Creator/Contributor:
Wang Xizhi, 321-379, Chinese, creator, calligrapher
Creation Date:
19th cent.-early 20th cent.
Description:
Rubbing of inscription from a stele commemorating Tang general Wu Wen (in post, 707). Stele damaged and only lower half preserved. Calligraphy written by Tang Buddhist monk Daya in Jin famous calligrapher Wang Xizhi's (321-379) style. Stele engraved by Xu Sizhong.
Extent:
72.5 x 95 cm
Language:
No linguistic content
Genre:
rubbings
Digital Format:
Images
Subjects:
Xi'an bei lin, Xi'an Shi, Shaanxi Sheng, China
inscriptions
calligraphy
Buddhist monks
Buddhist temples
generals
damage
Culture:
Chinese
Style Period:
Tang
Materials/Techniques:
ink
paper
intaglio
Notes:
Citation/references: Jin shi cui bian, 1805, v. 73, p. 18-22. ; Xi'an bei lin, 1963. p. 22. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 1, v. 8, p. 894-923. (Xingfu si can bei, full rubbing and all sections) ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 21, p. 157. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 146. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 864. (Xingfu si duan bei) ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 17. (Daya)
General note: Script style: xing shu. ; Stele(lower half section) unearthed from a ditch in south of Xi'an city during Wanli, Ming Dynasty (1573-1619). Originally located in Xingfu Temple, Xi'an and currently in Xi'an bei lin. ; C-20 duplicate copy.
Historical: Stele date: 23rd. of 10th. mo. of 9th. yr. of Kaiyuan, Tang (721).
Repository:
Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/images/olvwork302666/urn-3:FHCL:995320/catalog
Record ID:
W302666_urn-3:FHCL:995320