Immigration to the United States, 1789-1930

Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna: Emigrationsutredningen Bilaga XI Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna: Bilaga XI: Bilaga 11: öfversikt af deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torparklassens undergräfvande

Creator/Contributor:
Wohlin, Nils Richard, 1881-1948, creator
Sweden, Emigrationsutredningen.
Place Of Origin:
Sweden
Stockholm
Publisher:
P.A. Norstedt
Creation Date:
1908
Extent:
105 p. ; 23 cm.
Language:
Swedish
Genre:
bibliography
government publication
Digital Format:
Books and documents
Subjects:
Crofters--Sweden--History
Agricultural laborers--Sweden--History
Notes:
Forms supplement 11 of the monograph: Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål.
Includes bibliographical references.
Attribution:
af Nils Wohlin.
Series:
Open Collections Program at Harvard University
Repository:
Widener Library, Harvard University
Record ID:
990099019460203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990099019460203941/catalog