Immigration to the United States, 1789-1930

Uttalanden rörande Sveriges industri, handel och sjöfart som till Emigrationsutredningen inkommit: Emigrationsutredningen Bilaga XIX Industri och handel: Bilaga XIX: Bilaga 19: Industri och handel: från handelskamrar, handels- och sjöfartsnämnder, föreningar samt enskilda affärsmän

Creator/Contributor:
Sweden, Emigrationsutredningen.
Place Of Origin:
Sweden
Stockholm
Publisher:
P.A. Norstedt
Creation Date:
1910
Extent:
109 p. ; 23 cm.
Language:
Swedish
Genre:
bibliography
government publication
Digital Format:
Books and documents
Subjects:
Industries--Sweden
Shipping--Sweden
Sweden--Commerce
Notes:
Forms supplement 19 of the monograph: Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål.
Includes bibliographical references.
Attribution:
utgifna af Emigrationsutredningen.
Series:
Open Collections Program at Harvard University
Classification:
JV8220 .A4
Repository:
Widener Library, Harvard University
Record ID:
990099143380203941
HOLLIS Record:
https://id.lib.harvard.edu/alma/990099143380203941/catalog